Preview Mode Links will not work in preview mode

We-podden

WE-podden, allt du behöver veta om working Equitation

Jul 20, 2018

Den här gången pratar vi allmänt om att träna WE. Hur ofta ska man träna hindren? Hur vet man hur man ska göra? Hur börjar man? Dessutom får vi besök av Bambi och vi avslutar naturligtvis med att glitterpuffa varandra! Med andra ord en helt vanlig eftermiddag vid mikrofonen.