Preview Mode Links will not work in preview mode

We-podden

WE-podden, allt du behöver veta om working Equitation

Mar 22, 2019

Egentligen skulle detta avsnitt ha handlat om hur man dömer WE. Men eftersom Ulrika har tappat bort den filen så vi går direkt till WE podden är på träning och återkommer med domaravsnittet.

Åsa tränar, Ulrika skriker och Harry gör ljud och bildupptagningar.

 

Vi pratar om hur det kan gå till på träning?...