Preview Mode Links will not work in preview mode

We-podden

WE-podden, allt du behöver veta om working Equitation

Mar 24, 2021

I det här avsnittet plöjer vi igenom nyheterna i hinderbilagan och då främst skillnaderna mellan MsvB och MsvA. Vi konstaterar att när man gör rätt blir det lätt. När är det en hand och när är det två? Man kan ha lans med sig i hinder, men man vill helst inte ha en tupp på spetsen.